کریسپر

فراخوان حمایت از طرح‌های تولیدی - پژوهشی CRISPR

ثبت نام در فراخوان

کشاورزی

ستاد توسعه زیست فناوری در دو حوزه علوم دامی (صنعت دام و طیور) و حوزه علوم باغی و زراعی برگزار می‌کند. مهلت ارسال طرح تا پایان اسفند 1401

عناوین مطرح شده در فراخوان:

 • 1

  تشخیص جهش‌های مرتبط با تولیدات دام، طیور و حیوانات مزرعه.

 • 2

  ارائه راهکارهای تعیین جنسیت جنین جوجه.

 • 3

  بهبود صفات رشد و لاشه در حیوانات مزرعه.

 • 4

  کیتهای تشخیصی سریع بیماریهای دام و طیور بر پایه فناوری کریسپر.

 • 5

  تولید بذرهای هیبریدی.

 • 6

  افزایش عملکرد دانه‌های روغنی.

 • 7

  توسعه میکروارگانیسم‌های بهینه شده به منظور تولید کودهای زیستی از طریق تثبیت N، آزادکنندگی K، تولید هورمون و ...

 • 8

  ایجاد گیاهان زینتی با فنوتیپ‌های ظاهری مشخص.

 • 9

  غیرفعال کردن ژن‌های نامطلوب در گیاهان زراعی.

 • 10

  کنترل زیستی آفات و بیماری‌ها از طریق میروارگانیسم‌ای ویرایش شده و ایحاد نرعقیمی.

 • 11

  ایجاد گیاهان مقاوم به علف‌کش.

 • 12

  ایجاد گیاهان مقاوم به تنش زیستی (آفات و بیماری‌های غیرویروسی، قارچی و باکتریایی).

 • 13

  ایجاد گیاهان مقاوم به تنش غیر زیستی (گرما، خشکی و ...)

 • 14

  مهندسی مسیرهای متابولیک در محصولات باغی، زراعی و دارویی برای ارتقاء ارزش کمی و کیفی محصول.

 • پس از انتخاب گزینه ثبت نام در فراخوان اطلاعات خود را سامانه وارد کنید

 • پس از بررسی توسط کارشناسان، نتیجه از طریق پنل شخصی شما در سایت، ایمیل و یا پیامک اعلام خواهد شد.

 • فرمت خام پروپوزال که در پایین همین صفحه در دسترس است را تکمیل نمایند.

 • تمامی پروپوزال‌ها باید تمامی مدارک چک لیست را داشته باشند.

 • طرح‌هایی که تمامی موارد چک لیست را تا پایان مهلت ارسال نداشته باشند، رد می‌شوند.

ثبت نام در فراخوان