کریسپر

فراخوان حمایت از طرح‌های تولیدی - پژوهشی CRISPR

ثبت نام در فراخوان

کشاورزی

ستاد توسعه زیست فناوری در دو حوزه علوم دامی (صنعت دام و طیور) و حوزه علوم باغی و زراعی برگزار می‌کند. مهلت ارسال طرح تا پایان اسفند 1401

عناوین مطرح شده در فراخوان:

  • 1

    تشخیص جهش‌های مرتبط با تولیدات دام، طیور و حیوانات مزرعه.

  • 2

    ارائه راهکارهای تعیین جنسیت جنین جوجه.

  • 3

    بهبود صفات رشد و لاشه در حیوانات مزرعه.

  • 4

    کیتهای تشخیصی سریع بیماریهای دام و طیور بر پایه فناوری کریسپر.

  • 5

    تولید بذرهای هیبریدی.

  • 6

    افزایش عملکرد دانه‌های روغنی.

  • 7

    توسعه میکروارگانیسم‌های بهینه شده به منظور تولید کودهای زیستی از طریق تثبیت N، آزادکنندگی K، تولید هورمون و ...

  • 8

    ایجاد گیاهان زینتی با فنوتیپ‌های ظاهری مشخص.

  • 9

    غیرفعال کردن ژن‌های نامطلوب در گیاهان زراعی.

  • 10

    کنترل زیستی آفات و بیماری‌ها از طریق میروارگانیسم‌ای ویرایش شده و ایحاد نرعقیمی.

  • 11

    ایجاد گیاهان مقاوم به علف‌کش.

  • 12

    ایجاد گیاهان مقاوم به تنش زیستی (آفات و بیماری‌های غیرویروسی، قارچی و باکتریایی).

  • 13

    ایجاد گیاهان مقاوم به تنش غیر زیستی (گرما، خشکی و ...)

  • 14

    مهندسی مسیرهای متابولیک در محصولات باغی، زراعی و دارویی برای ارتقاء ارزش کمی و کیفی محصول.

  • پس از انتخاب گزینه ثبت نام در فراخوان اطلاعات خود را سامانه وارد کنید

  • پس از بررسی توسط کارشناسان، نتیجه از طریق پنل شخصی شما در سایت، ایمیل و یا پیامک اعلام خواهد شد.

  • فرمت خام پروپوزال که در پایین همین صفحه در دسترس است را تکمیل نمایند.

  • تمامی پروپوزال‌ها باید تمامی مدارک چک لیست را داشته باشند.

  • طرح‌هایی که تمامی موارد چک لیست را تا پایان مهلت ارسال نداشته باشند، رد می‌شوند.

ثبت نام در فراخوان