اصلاح نژاد و تولیدات دامی

فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه

فراخوان حمایت از طرح‌های تولیدی - پژوهشی در حوزه اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

ثبت نام در فراخوان

کشاورزی

ستاد توسعه زیست فناوری در حوزه اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی برگزار می‌کند. مهلت ارسال طرح تا پایان اردیبهشت ماه 140۲

عناوین مطرح شده در فراخوان:

 • 1

  راهکار جامع برای هویت گذاری و جمع آوری برخط اطلاعات دام با استفاده از فناوری‌های نوین و IQT

 • 2

  سامانه‌های ردیابی فعال حیوانات

 • 3

  انواع کیت‌های تشخیص سریع قابل استفاده در گونه‌های مختلف دامی

 • 4

  فناوری‌های مرتبط با ارزیابی ژنتیکی و ژنومی دام، ادوات خوانش تراشه و ...

 • 5

  طراحی و توسعه نشانگرهای مرتبط با رهگیری ویژگی‌های مطلوب ژنتیکی و نقائص ژنتیکی

 • 6

  فناوری‌های مرتبط با تعیین با تعیین جنسیت اسپرم گونه‌های مختلف دامی

 • 7

  سامانه‌های آنالیز کامپیوتری اسپرم

 • 8

  تولید لام لژا

 • 9

  تولید ترکیب تژادی دام سبک پر بازده

 • 10

  سامانه‌های دام پروری دقیق

 • 11

  فناوری‌های مرتبط با مدیریت کود و بازیافت

 • 12

  و

 • 13

  ....

 • پس از انتخاب گزینه ثبت نام در فراخوان اطلاعات خود را سامانه وارد کنید

 • پس از بررسی توسط کارشناسان، نتیجه از طریق پنل شخصی شما در سایت، ایمیل و یا پیامک اعلام خواهد شد.

 • فرمت خام پروپوزال که در پایین همین صفحه در دسترس است را تکمیل نمایید.

 • تمامی پروپوزال‌ها باید تمامی مدارک چک لیست را داشته باشند.

 • طرح‌هایی که تمامی موارد چک لیست را تا پایان مهلت ارسال نداشته باشند، رد می‌شوند.

ثبت نام در فراخوان