دام و طیور

فراخوان حمایت از طرح‌های زیست‌فناورانه حوزه دام و طیور

دبیرخانه فناوری‌های نوین کشاورزی و غذا؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همکاری با سایر دستگاه‌های متولی با هدف دستیابی به امنیت غذایی پایدار، آماده حمایت از طرحهای پیشنهادی شرکت‌های فعال حوزه دام و طیور جهت تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرح‌های فناورانه با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات است.

ثبت نام در فراخوان

کشاورزی

از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، صنایع بزرگ تولیدی، هسته‌های فناور و دیگر شرکت‌ها دعوت می‌شود تا پایان اردیبهشت 1401 نسبت به بارگذاری طرح‌های پیشنهادی خود در سایت https://zistfood.ir اقدام نمایند.

اولویت‌ها:

 • 1

  جداسازی اسپرم‌های X و Y برای ماده‌زایی

 • 2

  کلونینگ و شبیه‌سازی دام‌های بومی

 • 3

  توسعه تولید مکمل‌های زیستی خوراک دام و طیور

 • 4

  فرآوری بقایای زراعی برای جایگزینی در خوراک دام

 • 5

  تولید اسیدهای آمینه ضروری متیونین و لیزین

 • از تمامی فناوران تقاضا می‌شود در طرح‌های پیشنهادی خود، مواد زیر را رعایت کنند:

 • سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار

 • وجود زیرساخت تولید یا امکان همکاری با سایر شرکت‌های تولیدی

 • وجود بازار داخلی یا خارجی برای محصول پیشنهادی

 • بهره‌برداری از فناوری‌های جدی و کارآمد در توسعه محصول

 • امکان اخذ مجوزات لازم.

ثبت نام در فراخوان