قانون جهش تولید دانش بنیان

۰۷ اسفند ۱۴۰۱
1581 بازدید

قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 31 اردیبهشت 1401 با هدف تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق کمک نموده و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را، در توسعه کسب‌وکارشان یاری خواهد کرد. محور های اصلی ماده های مرتبط به شرح زیر است:

 • بندب ماده 1به‌کارگیری منابع و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها
 • تبصره ماده 3 :تخصیص افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری
 • بند الف ماده 4: اضافه شدن ضمانت‌نامه صندوق  نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری به عنوان تضمین در قانون امور گمرکی
 • بند پ ماده 4: پذیرش مطالبات قطعی شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری توسط دستگاه‌های اجرایی به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرائی دیگر
 • بند ت ماده 4: موظف بودن سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اولویت قرار دادن قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات دانش‌بنیان در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی
 • بند چ ماده 4: موظف بودن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور سند مالکیت اعیانی برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود

 • ماده 9: تشکیل شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها به‌منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی

 • بند الف ماده 10: عدم الزام به برگزاری مناقصه برای محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد توسط دستگاه اجرایی و زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان

 • بند پ ماده 10: عدم ایجاد رقابت ورود سرمایه‌گذار خصوصی با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در خصوص تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام

 • بند ب ماده 11: اعطای معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی

 • بند الف ماده 12: استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.

 • بند الف ماده 12: استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.

 

برای دریافت متن کامل قانون اینجا را بزنید.


مهندس شبانیان