نقشه راه دارو

۲۶ بهمن ۱۴۰۱
5 مشاهده کامل
0دیدگاه
865 بازدید
گزارش و مطالعات سلامت

سیاست گذاري و تعیین چشم انداز تولید فرآورده‌ها و داروهاي شیمیایی و بیولوژیک از اهمیت استراتژیک بالایی در ابعاد ملی برخوردار است. خلاصه و اهم موارد مورد بررسی در تدوین سند چشم انداز به شرح ذیل است:

براي اطمینان از اینکه بیماران داروي مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت کنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌اي است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، پخش و توزیع و الگوي تجویز و مصرف آن است. شناخت ارزش افزوده ترکیبی در هر مرحله و همچنین هزینه‌هاي متحمل، به درك بهتر زنجیره ارزش افزوده صنعت داروسازي کمک می‌کند.

اهداف اصلی سند حاضر در راستاي ایجاد ارزش افزوده به شرح ذیل است:

• بهبود کیفیت و امید به زندگی از طریق تسهیل دسترسی به شیوه‌هاي کارآمد و نوین درمان دارویی

• دستیابی به 3 درصد از بازار جهانی در حوزه دارو و فرآورده‌هاي بیوتکنولوژي و دارویی در سال 1404 که در حال حاضر کمتر از 0.5 درصد است.

• دستیابی به تراز تجاري مثبت در این حوزه تا سال 1408 که در حال حاضر محقق نشده است.

 

شناخت زنجیره ارزش صنعت داروسازي در بازارهاي مختلف، بسته به نوع دارو، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت می‌باشد. لذا ارزش ایجاد شده در هر مرحله از تولید و با لحاظ سایر مؤلفه‌هاي قانونی و هزینه‌هاي تولید می‌تواند در اثر بخشی این سند تاثیرگذار باشد. وابستگی دارو و درمان کشور به خارج در چند اصل کلی نهفته و قابل ریشه‌یابی است.

 

برای دریافت فایل کامل نقشه دارویی کشور اینجا را بزنید 


دیدگاه ها

نظر خود را با ما در میان بگذارید