مشارکت در تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity)

۱۶ اسفند ۱۴۰۱
763 بازدید

صندوق‌ سرمایه گذاری خصوصی (به اختصارPE) ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که با مشارکت ستاد توسعه زیست‌فناوری و شرکت‌های خصوصی، به نمایندگی از گروهی از سرمایه‌گذاران اداره می‌شوند که جهت گردآوری و تجمیع منابع از سرمایه‌گذاران و هدایت این منابع به شرکتهای خصوصی خارج از بورس از طریق خرید سهام آنها و شراکت با مدیران است. سرمایه این صندوق‌ها با این دیدگاه تامین می‌شود که بخشی از سهام شرکت‌های خصوصی تملک و سپس در یک بازه زمانی واگذار شود. بیشتر صندوق‌های خصوصی در قالب یک مشارکت محدود با سرمایه ثابت تشکیل می‌شوند که اهداف سرمایه‌گذاری آنها از قبل کاملا تعیین نشده که از این جهت به آنها اصطلاحا (blind pool) گفته می‌شود. این صندوق‌های با سرمایه ثابت معمولا دارای طول عمر محدود هستند و از سرمایه‌گذاران می‌خواهند متعهد به تامین سرمایه صندوق برای تمام طول عمر صندوق (معمولا ۱۰ سال)، بدون حق بازخرید و یا برداشت باشند.سرمایه صندوق ثابت و حداقل برابر 500 میلیارد ریال می باشد و حداقل 35 درصد از مجموع سرمایه صندوق، باید در زمان تاسیس، نقدا پرداخت شود. سرمایه گذاران متعهد به تامین سرمایه در طول عمر صندوق معمولا ۱۰ سال (در ایران 7 سال با قابلیت 2 سال تمدید) هستند. معمولا صندوق ها در طول عمرمحدود خود در حدود 10 تا 15 شرکت سرمایه گذاری می کنند.شرکت سرمایه‌گذاری پس از طی مراحل ارزیابی فنی، مالی، اقتصادی و ... تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت نوپا می‌گیرد که نشان می‌دهد این شرکت از پتانسیل و سلامت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. این صندوق می‌تواند با دانش مدیریتی و فنی-تخصصی، در پیشبرد برنامه‌های کسب‌وکار کمک کند. هزینه تامین مالی در این روش در مقایسه با سایر منابع کمتر است و برای شرکتهای در مراحل اولیه رشد، امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. مدت زمان عملیاتی این صندوقها، شامل دوره سرمایه گذاری (فراخوان سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکتهای هدف) و دوره خروج (خروج از شرکت سرمایه‌پذیر و توزیع عواید بین سرمایه‌گذاران) حدودا 3 تا 7 سال خواهد بود.


دکتر رهنمایی