هم سرمایه گذاری با صندوق ها و شرکت های بخش خصوصی (Co-investment Funds)

۱۶ اسفند ۱۴۰۱
848 بازدید

در این روش، ستاد توسعه زیست‌فناوری از منابع دولتی جهت تطبیق با سرمایه گذاری خصوصی استفاده نموده و علاوه بر اهرم کردن پولهای خصوصی، پیشرانی هم برای توسعه بازار سرمایه در مراحل بذر و اولیه فراهم می‌کند. در این ساختار نهادهای مشخصی به عنوان عامل سرمایه‌گذاری تعیین می‌شوند. عاملین سرمایه‌گذاری می‌توانند تمامی مراحل مربوط به پذیرش، ارزیابی، مذاکره و توافق با متقاضیان را انجام دهند. در صورت نهایی شدن توافق بین عامل و متقاضی، ستاد توسعه زیست‌فناوری نیز در همان چارچوب اقدام به تامین مالی و مشارکت در طرح پیشنهادی متقاضی خواهدکرد.

در این روش، ستاد توسعه زیست‌فناوری از منابع دولتی جهت تطبیق با سرمایه گذاری خصوصی استفاده نموده و علاوه بر اهرم کردن پولهای خصوصی، پیشرانی هم برای توسعه بازار سرمایه در مراحل بذر و اولیه فراهم می‌کند. در این ساختار نهادهای مشخصی به عنوان عامل سرمایه‌گذاری تعیین می‌شوند. عاملین سرمایه‌گذاری می‌توانند تمامی مراحل مربوط به پذیرش، ارزیابی، مذاکره و توافق با متقاضیان را انجام دهند. در صورت نهایی شدن توافق بین عامل و متقاضی، ستاد توسعه زیست‌فناوری نیز در همان چارچوب اقدام به تامین مالی و مشارکت در طرح پیشنهادی متقاضی خواهدکرد.


دکتر رهنمایی