تبصره 18

۰۸ آبان ۱۴۰۱
104 بازدید

این خدمت اقدام به ارائه تسهیلات جهت توسعه فعالیت ها و اشتغال زایی شرکت های نوپا و غیر نوپا در حوزه فاوا بر اساس طرح ارائه شده توسط متقاضی مینماید. کلیه شرکت های نوپا و غیر نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت نام نموده اند و در نظام صنفی رایانه ای یا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی عضویت دارند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

 

نوع و میزان تسهیلات حمایتی:

 • میزان تسهیلات: حداکثر ۲ میلیارد تومان (به ازای هر اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان)
 • نرخ بهره : ۱۰ درصد
 • آورده متقاضی: ۲۵ درصد میزان تسهیلات
 • دوره تنفس ۱۲ ماه
 • مراحل دوره تنفس : ۲ مرحله به فاصله ۳ ماه
 • مدت زمان باز پرداخت: ۳۶ ماه بازپرداخت پس از تنفس
 • زمانبندی ارزیابی طرح توسعه کسب وکارهای نوپا: ۱۵ روز کاری
 • زمان پرداخت تسهیلات: حداکثر ۱۵ روز کاری در صورت کامل بودن مدارک و به کارگیری نیروی انسانی تعهد شده توسط شرکت

 

نحوه ثبت نام: سامانه توان آفرین Tavanafarin.ito.gov.ir

 

شرایط و نحوه دریافت تسهیلات:

 1. تائید طرح معرفی کسب وکار توسط کارگروه استانی
 2. تایید طرح توجیهی کسب و کار و نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط کمیته استانی
 3. به کارگیری نیروی انسانی معادل حداقل ۱ نیروی انسانی تمام وقت به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با تخصیص کد بیمه

 

مدارک موردنیاز:

 • آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت
 • آخرین تغییرات شرکت
 • روزمه شرکت
 • طرح توجیهی کسب و کار
 • لیست بیمه شرکت در ۱۸ ماه گذشته
 • اساسنامه شرکت
 • آخرین اظهار نامه مالیاتی و یا فروش فصلی چهار دوره گذشته
 • عضویت در نظام صنفی رایانه ای کشور و یا اتحادیه کسب و کارهای مجازی

سیستم